Published Novels

Approved: November 22, 2011
Published: March 20, 2012

She could feel the possessiveness in the way he held her. As if she already belonged to him.

Nakilala ni Serah sa New York ang mukhang European prince sa kaguwapuhan na si Giles Martinez. Pero dahil sa isang maling akala, hindi naging maganda ang unang impresyon niya rito. Nang masundan pa uli ang pagkikita nila, mas malamig pa sa snow sa Amerika ang pakikitungo niya rito. Sa ikatlong pagkakataon na nagkita sila ay nalaman naman niyang makakatrabaho pala niya ito. Si Giles ang musical director sa isang play na siya ang choreographer.

Sa mga rehearsal nila ay pilit niyang iniiwasan ito pero panay ang lapit nito sa kanya. Kahit wala itong kinalaman sa pagtuturo niya ng mga routine ay nagbababad ito sa dance studio at pinanonood siya. That was when she started to be conscious because of his presence. Kapag tinititigan kasi siya nito ay bumibilis ang tibok ng kanyang puso.

Ngunit sadyang binibiro yata siya ng tadhana—dahil kung kailan may espesyal nang damdamin na sumisibol sa puso niya para dito ay saka naman huminto ito sa paglapit at panonood sa kanya. At halos madurog ang puso niya nang makita niya na may kasama itong iba.Approved: March 19, 2012
Published: July 3, 2012

“Well, mayroon lang talaga sigurong mga lalaki na mas mabagal kaysa sa iba… Look how long it took me to come to my senses about love. Pero di-hamak naman na mas matalino ako… I know a good thing when I see it.”

Mahalaga kay Anise ang Liberty Hotel account na malaki ang maitutulong sa career niya bilang architect.
What she did not expect was that once she got the account, her world would turn upside-down and she would meet Cain Ledesma who would sweep her off her feet. Pero hindi si Cain ang tipo ng lalaki na naniniwala sa pag-ibig at hindi naman siya ang tipo ng babae na susugal sa isang walang kasiguruhang relasyon.
But when she got sick, Cain was there to take good care of her and no other person had ever done that to her. She could not stop her heart from falling for him pero handa na ba siyang sumugal sa buhay kasama si Cain na ang tanging nararamdaman sa kanya ay matinding physical attraction?Approved: August, 22, 2012
Published: November 20, 2012

Paano ba niya magagawa pang bumalik sa dati niyang buhay, if his heart was mercilessly captured by this angel?

Isang yacht cruise ang iniregalo kay Seika ng nobyo niyang si Arik. Sa pangalawang araw ng cruise nila, isang napakalakas na sea storm ang hinarap nila. Nahulog si Seika sa dagat. Sinubukan siyang iligtas ni Arik pero nang malapit na ito sa kanya, saka ito inanod ng malakas na alon. And that was the last time she saw him. Dahil pagdilat niya, wala na siyang makita kundi kadiliman.
Because of the accident, she became blind. Bukod doon ay hindi pa rin nakikita ng mga rescuer si Arik. She felt so devastated. Parang mas nanaisin pa niyang mamatay kaysa manatili sa kadilimang kinalulugmukan niya.

And that was when Aram came to her life.

He was like a breath of fresh air. Binigyan uli nito ng liwanag ang madilim niyang mundo. Unti-unting nahulog ang loob niya rito. She was always flooded by guilt tuwing naiisip niya na sa loob ng maikling panahon ay minahal niya si Aram. Dahil bukod sa hindi pa rin natatagpuan si Arik, hindi rin niya maaaring takasan ang masaklap na katotohanang kapatid si Aram ng kasintahan niya.Approved: June, 2012

Published: February 14, 2013
Dahil sa biglaang pagkamatay ng ninong ni Spencer, napilitan siyang maging temporary guardian ng anak nitong si Nathan hangga’t hindi pa dumarating ang appointed guardian ng bata na kapatid ng kanyang ninong. Pero halos tatlong buwan na siyang naghihintay ay wala pa rin si Marcus Daza. Kaya hindi pa man niya ito nakikilala ay inis na siya rito. Nang dumating na ito ay wala itong ginawa kundi guluhin ang tahimik niyang mundo. Sa tuwing nagkikita sila ay hayagan itong nagpapakita ng interes sa kanya; siya naman ay panay ang iwas. Wala siyang interes sa pakikipagrelasyon, nais niyang unahin ang kanyang trabaho.

Pero kahit na ano ang gawin niyang iwas ay hindi pa rin niya mapigilan ang atraksyon na nararamdaman para sa binata. At nang tuluyan na ngang nahulog ang loob niya kay Marcus ay saka naman ito kinuha sa kanya….Approved: June 22, 2012
Published: February 26, 2013

“Nababaliw na nga siguro ako dahil lapit pa rin ako nang lapit sa `yo kahit ipinagtatabuyan mo lang ako. Pero mas ikakasira yata ng ulo ko kapag sinunod ko ang gusto mo na lumayo sa `yo.”

Mula nang makilala ni Chrisnelle ang batikang manunulat na si Ashley Sandoval ay hindi na natahimik ang mundo niya. Kung hindi ito tumatambay sa opisina niya ay kinukulit naman siya nito. Ginawa na niya ang lahat para lubayan siya nito. Naroong tarayan at ipagtabuyan niya ito, pero lahat ng iyon ay bale-wala rito.

Malapit na siyang mawalan ng pag-asa na titigil din ito sa pangungulit sa kanya. Hanggang sa yayain siya nito sa isang party. Hindi siya pumayag noong una. Pero nang sabihin nitong hindi na ito magpapakita o magpaparamdam sa kanya pagkatapos ng date nilang iyon ay napapayag din siya. Iyon na ang nakita niyang solusyon sa problema niya.
True enough, pagkatapos ng first date nila, hindi na ito nagparamdam sa kanya. Wala nang Ashley na tumatambay sa opisina niya, wala nang tumatawag, at wala nang nangungulit. Balik sa pananahimik ang mundo niya.

Ngayon ay may bago siyang problema. Kailangan niya si Ashley para guluhin uli ang mundo niya. Pero nasaan na ito?Approved: November 5, 2012
Published: February 26, 2013

“Don’t ask me to let go, because you know I won’t.”

Kabilang si Kaieska sa tribong Bulawanon at isa siya sa pinakapipitagang mandirigma ng tribo. Buong buhay niya ay gusto lang niyang sumunod sa yapak ng kanyang ama na pinuno ng mga mandirigma sa tribo nila. But one man changed all that.

Si Arik Villacorta.

Nakita niya ang binata na palutang-lutang sa dagat isang araw na nagpa-patrol siya sa labas ng kanilang isla. Iniuwi niya ito at inalagaan. Arik looked like an angel dahil sa maamo nitong mukha. She thought he would also be as kind as an angel. Pero nang magkamalay ito, napatunayan niyang mali ang kanyang iniisip. Dahil ito na yata ang pinakamayabang at nakakainis na lalaking nakilala niya.

Then an accident happened. And the worst possible thing that could happen happened. Kailangan niyang pakasalan si Arik! Ang pinakamalala sa lahat ay nang matagpuan niya ang sarili na unti-unting nahuhulog ang loob sa lalaking dati ay kinaiinisan niya.Approved: July 19, 2012
Published: March 26, 2013

“I’m really glad that you finally came to your senses. At na-realize mo na rin sa wakas na hindi mo kayang mabuhay na wala ako.”

Skyla had always been in love with her stepbrother, Kaylus. At the age of four, natuto na ang kanyang batang puso na mahalin ito—kahit alam niyang hindi tama ang nararamdaman niya para dito. Pero kahit ano ang gawin niya ay hindi niya magawang kalimutan ang espesyal na nararamdaman niya para dito.

Hanggang maganap ang isang insidente na nagpabago sa buhay nilang lahat. Pinalayas ito ng kanyang ama sa kanilang rancho. Lumipas ang mga taon pero hindi pa rin niya ito makalimutan.

And then she met Matteo. Dahil sa kabaitan nito at sa pagmamahal na walang sawang ibinibigay nito sa kanya ay sinubukan niyang makipagsapalaran dito. Naisip niya na baka matulungan siya nito na kalimutan si Kaylus.

Pero nagsisimula pa lang ang kanilang relasyon ay saka naman biglang nagpakita uli si Kaylus. The moment she saw him again, alam niyang mahal pa rin niya ito. Pero wala nang silbi iyon dahil nandiyan na si Matteo at hindi niya maaatim na saktan ito.


Approved: January 7, 2013
Published: April 23, 2013

“I can barely control myself. I’m not sure if I can keep my hands from touching you.”

During the wedding of Ada’s very good friend, Aram, she accidentally bumped into a guy who left her with a very lasting impression. Iyon pa lang ang una nilang pagkikita pero kakaiba na agad ang naging epekto nito sa kanya. No other man affected her the way he did. Pero sa kasamaang-palad ay hindi man lang niya nakuha ang pangalan nito. Hindi rin niya ito magawang alisin sa isip niya.

Then Arik, Aram’s brother, asked her for help. Hiniling nito na makipagtulungan siya sa isang katribo ng asawa nito para maibalik ang pink diamond na ninakaw sa tribo ng mga ito. Because for some reason the thief who stole the pink diamond made contact with her. At siya lang ang maaaring tumulong sa mga ito para makipagkita sa magnanakaw na iyon. So, she agreed to help. Nang makilala niya ang lalaking ipinadala ng tribo ay labis siyang nagulat. It was the same guy she met on Aram’s wedding! Noon niya nalaman na Miros ang pangalan nito.

She felt so ecstatic and excited to help him. Pero lagi naman siya nitong pinagsusupladuhan at hindi pinapansin. Hindi siya pinanghinaan ng loob. Hindi siya tumigil sa pangungulit dito hanggang sa tuluyan na silang maging magkaibigan. Sa bawat paglipas ng araw, she also found herself falling for him. Pero biglang dumating ang magnanakaw at para ibalik nito ang pink diamond ay isang kondisyon ang ibinigay nito sa kanila.

A condition that would probably change her life forever.Approved: November 5, 2012
Published: April 23, 2013

“Every time I’m with you, I just can’t seem to think straight. You’re slowly turning me into a madman. And I couldn’t care less… I just want you.”

Ever since she was sixteen, Maebelle had been in love with Matteo Fernandez. He was the perfect guy for her. He was kind, gentle, and sweet. But there was one problem, boyfriend ito ng nakatatanda niyang kapatid. Ginawa niya ang lahat para lang itago at kalimutan ang nararamdaman niya. Pero sa bandang huli, lagi na lang niyang natatagpuan ang sarili na sinusundan ito ng tingin. At tuwing nakikita niya ang pagmamahal na ibinibigay nito sa kanyang kapatid ay lalong nahuhulog ang loob niya rito.

Then five years later, her sister and Matteo decided to break up. Dahil sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nagtagpo ang mga landas nila ni Matteo sa Palawan. Where he was rendering his broken heart. Dahil siya lang ang kakilala nito sa lugar na iyon, he invited her to spend time with him. Hindi naman niya magawang tanggihan ito.

Pero agad din niyang pinagsisihan ang ginawa. Because she only found herself falling even harder for him. Even though she knew that no matter what happened, Matteo would always love her sister.
Approved: January 28, 2013
Published: May 15, 2013

“Hindi naman kita pinipilit na mahalin din ako. I’m just asking for a chance. Para maipakita ko sa `yo kung gaano kita kamahal. So that maybe, just maybe, darating din ang araw na mamahalin mo rin ako.”

Hunter Mirasol was an NBI agent. Isang gabing may ni-raid silang bar na pinaghihinalaang isang prostitution den ay muntikan nang mabulilyaso ang operasyon nila dahil kay Aeron Madrigal. She was the one who acted as bait. Nagpanggap siyang naghahanap ng trabaho. Nang sa wakas ay tatanggapin na siya ng manager ng bar, saka naman biglang lumabas si Aeron at pilit siyang inilabas ng bar. One thing led to another. 

Mula noon ay pilit nang pumapasok si Aeron sa buhay niya, saying things like he wanted to get to know her better and that he liked her. Ginawa ni Hunter ang lahat para iwasan si Aeron hanggang sa magsawa na rin siya at hinayaan na lang niya itong gawin ang gusto nitong gawin. That was, until she found herself falling for him.

She did everything to push him away dahil kahit ano pa ang nararamdaman niya para dito, wala rin naman iyong patutunguhan. Because of one simple reason: Nakatali pa rin siya sa kanyang madilim na nakaraan.Approved: March 21, 2012
Published: May 27, 2013

Sa apat na miyembro ng kanilang bandang Gothic Chickz, ang lead guitarist na si Bullet o Violet ang maituturing na pinaka-game sa lahat ng bagay. Kaya sisiw sa kanya ang dare ng mga kaibigan na halikan niya ang isang lalaki sa bar. Bonus pa na guwapo at malinis tingnan ang naturang estranghero. Mainit ang halik na pinagsaluhan nila, kaya sa kabila ng kalasingan ay hindi niya nagawang kalimutan ang halik na iyon.

Laking-gulat niya nang malamang ito ang kanyang bagong Math professor. At mistulang malayo sa kanya ang tipo ni Redencio Cristobal, dahil nalaman niyang may crush ito sa guro nilang palihim nilang tinatawag na ‘Miss Tapia the Second’….
Approved: February 27, 2013
Published: June 11, 2013

“You fit perfectly in my arms… I wish I could hold you like this forever.”

Emilia decided to move to the small and peaceful town of San Ignacio in Mindoro to protect her family. She was happy and contended. That was until Garren came into her life. Bagong salta lang ito sa kanilang bayan at walang pakundangang binulabog agad nito ang tahimik na mundo niya. Una pa lang nilang pagkikita ay tahasang nagpakita agad ito ng interes sa kanya. Kahit anong pag-iwas ang gawin niya rito ay hindi siya nilulubayan nito. Malinaw sa kanya ang intensiyon nito. He wanted her. And then suddenly, she was not contended anymore. Because she also wanted him.


Pero alam niyang walang patutunguhan ang nararamdaman niya. Dahil kapag nalaman ni Garren ang sekretong itinatago niya, hindi ito magdadalawang-isip na iwan siya. But despite knowing that, hindi pa rin niya napigilan ang sariling mahulog dito. She knew she was walking straight into a heartache. Pero ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang maski si Garren pala ay may malaking sekretong itinatago?


Approved: December 8, 2012
Published: June 25, 2013

“I have loved you since I was eleven. And I would continue loving you for as long as I live.”
Rosarie was tired of her life as a supermodel. After a lot of controversies involving her with different men, she finally decided to take a break. Nang ikuwento niya iyon sa matalik niyang kaibigan ay agad itong nag-offer sa kanya na magbakasyon sa rancho na pagmamay-ari ng pami...lya nito. She gladly accepted her offer, thinking she could find the peacefulness she’d been looking for in their ranch.But what she found there was not peace but a raging storm in the form of Brandon Montero: ang nakababatang kapatid ng matalik niyang kaibigan. Malayong-malayo na ito sa payatot na teenager na nakilala niya sampung taon na ang nakararaan. He became a man that every girl would dream of. At tuwing nagtatama ang kanilang mga mata, all she could see in his eyes was undeniable anger towards her—na labis-labis niyang ipinagtataka.

Ngunit sa kabila ng galit na nakikita niya sa mga mata nito ay hindi pa rin niya mapigilan ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso o ang koryenteng dumadaloy papunta sa kanya tuwing madidikit siya rito. And she knew that it would only take a little time before she found herself falling for him. Ngunit paano nito matutugunan iyon kung alam niyang galit ito sa kanya sa rasong hindi niya maintindihan?


Approved: May 21, 2013
Published: July 30, 2013

“I didn’t even believe in love until I met you.”

Dahil sa isang insidente na kumuha sa buhay ng mga magulang ni Sonata, she became mute. Natakot na siyang makihalubilo sa ibang tao. It made her withdraw from the outside world. At sa loob ng maraming taon, the nightmares kept on haunting her. Ang tanging panahon na nakakaramdam siya ng kapayapaan ay tuwing naglalangoy siya sa malawak na karagatan.
Nakontento na siya sa kung ano’ng mayroon siya. Sapat na sa kanya ang tahimik na buhay. Iyon ay noong hindi pa niya nakikilala si Lance Silverio. Unang kita pa lang niya rito ay humanga na agad siya sa lalaki. He looked like a prince who came straight out of a fairy tale. Hindi niya maintindihan, pero kahit isa itong estranghero sa kanya ay hindi siya nangingilag dito. Instead, she felt safe and protected whenever she was with him. Hanggang sa natagpuan na lamang niya ang sarili na unti-unting nahuhulog ang loob 
dito.

Pero alam niyang wala rin namang patutunguhan iyon. Dahil malapit nang ikasal si Lance sa pinsan niya.


Approved:
Published: December 15, 2013

Marami nang babaeng naging karelasyon si Alexi, pero hindi pa nangyari na nagulo siya araw at gabi dahil sa isang babae. Gusto ng mga ito ng commitment at kasal, pero para sa kanya… no way! So he makes a policy to never get worked up over a woman—partikular na sa isang babaeng laging nakasuot ng konserbatibong damit, nakatira sa exclusive subdivision, at kulang na lang may nakasulat na ‘prim and proper’ sa noo.

Kaya bakit hanggang ngayon, iniisip pa rin niya si Marla Jane? She is not right for him even on a temporary basis. She is uptight and upright with no imagination or sense of adventure.

Pero hindi makalimutan ni Alexi ang sensasyong naramdaman niya habang nakasakay sila sa motorsiklo niya at magkadikit ang kanilang mga katawan….Approved: October 21, 2013
Published: February 12, 2014


“I really do love you. Kung puwede nga lang kitang pakasalan ngayon din, ginawa ko na. If that’s the only way for me to make sure I could have you for this lifetime.”

Matalino, maganda, at natural leader. Iyon si Payton Sarmiento. Bukod sa pagiging presidente ng student council, halos lahat ng estudyante ng St. Griffin University ay hinahangaan siya. Everyone thought she was perfect. But they were wrong. For Payton, she was nothing but a fake and a fraud. 

Riven De Guzman was a delinquent with a temper that could even rival that of a mad dog’s. A natural rule-breaker. But beneath his tough exterior lay a sad boy who just needed love and understanding. A boy who was full of anger and hate.

Dahil sa isang hindi maiiwasang pangyayari, napilitan si Payton na bantayan si Riven, kahit pa nga pareho nilang hindi matagalan ang isa’t isa. Payton hated his irresponsible nature, Riven hated her fake smiles.
Pero ano ang gagawin nila kung ang nararamdaman nila para sa isa’t isa ay unti-unti nang magbago?
Approved: September 5, 2013
Published: April 15, 2014

“You have the sweetest lips. I only had a taste, but I still want more. More of you… I think I’m slowly becoming addicted.”


Labag man sa loob ni Sunny ay umuwi siya sa Pilipinas dahil sa utos ng kanyang lolo. What choice did she have? I-blackmail ba naman si Sunny ng lolo niya at sabihing hindi makukuha ang trust fund—na kailangang-kailangan para sa pinaplanong negosyo—kapag hindi siya umuwi.

At ganoon na lang ang pagkasorpresa ni Sunny nang sa pagbabalik niya ay bigla na lang ibinigay ng kanyang lolo ang pamamahala sa football club na itinayo ng matanda. Pero alang-alang sa trust fund, tinanggap niya ang trabaho kahit wala naman siyang kaalam-alam sa football.


Okay na sana ang lahat. Hanggang sa makilala ni Sunny ang mayabang, walang-modo, mapanghusga, at well, pinakaguwapong lalaking nakilala niya na coach ng club—si Devlin Mendoza. Una pa lang nilang pagkikita ay tahasan nang ipinakita ni Devlin ang pagkadisgusto sa kanya. He immediately labeled her as a dumb blond na ang kaya lang gawin ay gumasta ng pera.

Dapat ay magalit si Sunny kay Devlin pero habang tumatagal at nakikilala niya ang lalaki, natagpuan niya ang sarili na lagi itong sinusundan ng tingin. At hindi man kasama sa plano niya, tumibok ang puso niya para dito.

Approved: December 3, 2013
Published: May 28, 2014

He was the only one who could make her feel things no other man could. He was the only one who could make her feel like she was burning.

Camille knew Jomi all her life. Kung may matatawag siguro siyang matalik na kaibigan ay ang binata na iyon. He knew everything about her the same way she knew everything about him. But one night changed it all. Bigla-bigla ay natali sila sa isa’t isa. In a commitment that will bind them together for life.

For five years, Camille did everything she could to make their marriage work. Pero habang tumatagal, lalo lang niyang hindi nagugustuhan ang nangyayari sa kanya. She was starting to turn into this bitter and insecure woman and she hated it. Kaya nang magkalakas-loob, Camille told Jomi that she wanted to end their relationship. Ang buong akala niya ay sasang-ayon si Jomi pero kabaliktaran ang nangyari.

Gustong itulak palayo ni Camille si Jomi, pero hindi niya magawa. Dahil aminin man niya o hindi, sa kabila ng mga pinagdaanan nila ay naroon pa rin sa kanyang puso si Jomi.

May pag-asa pa ba ang relasyon nila kung gayong napakatigas niya sa pagtanggi sa kanyang nararamdaman at si Jomi ay napakalaki ng ego na halos hindi na nito namamalayan?


Approved: December 3, 2013
Published: July 8, 2014

It was a magical moment. The two of them standing there under the same umbrella, him, looking at her as if she was some kind of rare gem, and her looking up at him with adoration in her eyes.

Nang unang makita ni Nyla si Zander, kakaiba na agad ang naging epekto ng binata sa kanya. His dark features, his big body, and that scar that ran along his face, she just couldn’t seem to take her eyes off him. 

At nang magsimula na siyang magtrabaho bilang nutritionist ng Assassins, lalo lang tumindi ang nararamdaman niya para sa binata. Hanggang sa mapagtanto niya na hindi na lang simpleng paghanga ang nararamdaman niya para kay Zander. She was falling for him.

Nang tuluyan na ngang mahulog ang loob niya kay Zander, hindi na niya nagawa pang kontrolin ang nadarama. She told him she loved him and he rejected her without even a single thought. Matatanggap naman iyon ni Nyla, kahit na masakit, kung hindi lang ipinagpipilitan ng binata na mali ang kanyang nararamdaman at hindi niya talaga ito mahal.

Nyla realized what a hopeless case it was, so she decided to move on. Pero kahit na ano ang gawin niya ay hindi talaga niya magawang kalimutan ang binata, even though she knew that Zander could never love her back because he had so many emotional baggage that he couldn’t even believe her feelings for him.
Approved: March 10, 2014
Published: November 4, 2014

She looked like a temptress with a mission to make him do wicked things. 

All Red ever wanted was to be independent. Pero hindi niya magawa iyon dahil sa pagiging overprotective ng kanyang mga magulang. When she went to college, buong akala niya ay makakamtan na niya ang kalayaang inaasam, pero nagkamali siya. Nang malaman niya na may mga bodyguard palang kinuha ang kanyang ama para bantayan siya, that was the last straw. Bumalik siya sa Pilipinas nang walang pasabi sa buong pamilya niya para pansamantalang makalayo sa mga ito. 


There, she met with Sparks, her godfather. Thinking that he was responsible for her, hinayaan ng binata na tumira siya sa condo unit nito. Red was extremely overjoyed. Ultimate crush kasi niya ang binata. At sa paglipas ng mga araw na kasama niya si Sparks, the attraction she felt for him slowly turned into something deeper. She was falling for him!

Pero hindi pa man ay alam na niya na walang patutunguhan ang kanyang nadarama. Because Sparks only saw her as nothing but a child.
Approved: July 8, 2013
Published: November 29, 2014

“You smell absolutely wonderful. And it just made me want to smell you more,” anas ni Carmine sa kanya.

Lihim na napalunok si Senneth, pero minabuti niyang galit ang ipakita sa binata. “Can you please stop talking to me like that? If you want entertainment, I suggest humanap ka ng babaeng handang makipaglaro sa ’yo. Just leave me alone.”

“I’m not playing games with you, Senneth.”

“Then, what the hell do you want?”

“You,” walang gatol na deklara ng lalaki habang nakatitig sa kanyang mga mata.

No doubt about it, he was an expert at seduction. At pakiramdam ni Senneth ay biglang nalaglag ang puso niya sa lupa at nagpagulung-gulong patungo kay Carmine….
Approved: May 9, 2014
Published: December 2, 2014

He was undoubtedly attracted to her, like a magnet to a metal, like bees to honey.

All her life, Avery had been anything but normal. Tanggap naman niya iyon. Kagaya ng kung paano niya tinatanggap ang lahat ng bagay na nangyayari sa kanyang buhay. Objectively and scientifically. Naniniwala kasi siya na lahat ng bagay sa mundo ay mayroong scientific justification. After all, she was a woman of science.


Hindi madali kay Avery na maunawaan ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensiya. Kagaya na lang ng emosyon ng mga tao. It was hard for her to sympathize with other people. Hindi niya maintindihan kung bakit nagsasaya, nalulungkot, o nagagalit ang isang tao. It was all due to her condition. A condition that made her unable to understand basic human emotion.

Then she met Mackenzie Thompson. And he gave a whole new meaning to her life.

Approved: June 7, 2014
Published: January 27, 2015

“I will finally have the chance to show you how much I like you. Fate has given me another chance at hindi ko sasayangin ang pagkakataon na `yon… I will make you fall for me.” 

All her life, Lee Ann has been attracted to only one person. Ang tanging iniwan sa kanya ng taong iyon ay isang larawan at pangalan. That person’s name was “Ruin.” 

Sa paglipas ng panahon ay hindi nagawang kalimutan ni Lee Ann si Ruin. Sinubukan niyang makipagrelasyon sa iba pero ito pa rin talaga ang hinahanap ng kanyang puso. But the problem was, hindi niya alam kung paano hahanapin si Ruin. That was until her brother saw the picture she kept all those years. Her brother knew Ruin at kabilang si Ruin sa football team na kinabibilangan ng kanyang kapatid. And that person’s name was not Ruin but “Rune Saavedra.”

Hindi gustong maniwala ni Lee Ann noong umpisa. There was no way that Ruin could be part of her brother’s football team. Pero kailangan pa rin niyang makasiguro. So she looked for Rune Saavedra. 
At nang makita na niya nang harapan si Rune, one look at his beautiful eyes told her what she needed to know. Si Rune Saavedra nga ang taong matagal nang hindi mawala sa puso’t isipan ni Lee Ann. At that moment, isang bagay ang agad niyang ipinangako sa sarili. She won’t let go of him again.
Approved: April 16, 2014
Published: April 29, 2015

“I might not have loved you the moment we met, I might not have even loved you the days after that, but believe me now when I say I love you.”

Atasha had it all, fame, money, a successful career, name it. But behind her smiles was a girl who just wanted to be loved. Not just by anyone, but by the man she had loved for so many years. Treyton Villaruel. Pero kahit na lumuhod pa siya sa lahat ng santo, malabong matupad ang kahilingan niya. Because Trey could never love her the way she loved him.

Kontento na siya sa kung anumang relasyon meron sila; hindi na siya umaasa ng higit pa roon. Pero nang ipahayag ni Trey sa kanya na balak na nitong magpakasal, she felt like her world just shattered. Pakiramdam ni Atasha ay katapusan na ng mundo. She cried and cried until her tears dried up. Nang akala niya ay wala nang pag-asa, that was when she met Niko. 


He became her savior, her sanctuary. Ipinakita nito sa kanya kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng salitang pagmamahal. He showered her with kindness and affection. Dahil kay Niko, nagawa niyang magpatuloy sa buhay. Pero sapat na ba iyon, when everything just started with a lie?
Approved: June 30, 2014
Published: April 29, 2015

“My dear, I don’t flirt. I seduce.”
Nadine was the heiress of a big television company. Kung titingnan ay parang napakaperpekto na ng buhay niya. Good family background, high educational attainment, and she was filthy rich. Pero kahit kailan ay hindi naman mabibili ng pera ang isang bagay na noon pa man ay pinakaaasam na niya. Freedom. Kalayaan na hawakan ang sariling buhay.


Pero mukhang hanggang pangarap na nga lang yata iyon. Because one day she just found herself engaged to a man she barely even knew. Treyton Villaruel. Kagaya ng laging nangyayari, nagdesisyon na naman ang ama ni Nadine para sa kanya. Because her father would rather let a complete stranger manage their company rather than trust her with it. At wala na naman siyang nagawa kundi sumunod sa gusto ng kanyang ama.Then on the night when she thought that everything was hopeless, she met Andres. With his roguish charm and devil-may-care attitude, he blatantly flirted with her. Pero ang hindi niya makalimutan ay ang bagay na sinabi nito sa kanya. He said he will save her. At di-kalaunan ay ipinaramdam nito sa kanya ang mga emosyon na kahit minsan ay hindi niya inakalang mararamdaman.
But will he really be able to save her?


Approved: December 1, 2014
Published: May 6, 2015

"You still taste the same. Exactly as I remembered it. Sweet and very addicting.”


Miya hated Treyton Villaruel. Ito ang dahilan kung bakit nawala ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. She blamed him for everything. At ang mas ikinagagalit niya ay parang hindi man lang nito pinagsisisihan ang nangyari. He lived his life as if nothing happened.
For years, nagawa ni Miya na iwasan ang lalaki, taking every measure to make sure na hindi magtatagpo ang mga landas nila. Because every time they met, nauuwi lang iyon sa pagtatalo. A heated argument that always ended with them exchanging painful words. Pero mahilig nga yatang magbiro ang tadhana, because their paths crossed again.
Sinubukang humingi ni Treyton ng tawad to patch up everything between them. Pero paano niya ibibigay ang kapatawarang iyon kung may isang malaking sekreto rin siyang itinatago?


Approved: August 2014
Published: June 3, 2015

“The first day we spent together, you completely blew me away. The second day, I completely fell head over heels in love with you. The third day, I was yours forever.”

Maagang naulila ang kambal na sina Henrietta at Federica. Nang mamatay ang kanilang ama ay ipinangako ni Henrietta na gagawin niya ang lahat para maprotektahan ang kakambal. At iyon nga mismo ang kanyang ginawa. For the next nine years, kay Federica lang umikot ang mundo niya. Hanggang sa isang araw ay nagbago ang lahat.

Apat na lalaking taong-lobo ang dumating at nagpabago sa buhay nilang magkapatid. They came and disrupted their life. Isa lang ang nais ng mga ito, ang kunin si Federica. Because according to them, Federica was the key in finding their true home. Pero walang pakialam si Henrietta sa kahit na ano pang dahilan na ibigay ng mga taong-lobo sa kanya. Hindi siya makakapayag na basta-basta na lang kunin ng mga ito ang kapatid niya.


Pero paano niya lalabanan ang mga ito, when her heart beat unnecessarily fast whenever one of them was around—si Night? That one with eyes as black as the night sky.


Handa itong protektahan siya kahit buhay pa nito ang kapalit…

0 comments:

Post a Comment